Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

04/02/2020 Επιθεώρηση με 13°C

Χτίζουν και κεριά από αρχές Φεβρουαρίου... 


μελιΧρός EL42/628
Χρήστος Αντωνόπουλος
Λουτρό Λάρισας
6978444837