Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Γενέθλια

Τα σαράντα κλείνω σήμερα μαζί με σαράντα νέες βασίλισσες...
Χρόνια μας πολλά λοιπόν...