Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Εμβολιασμός για βασιλικό πολτό

Δεύτερος εμβολιασμός σε κελιά ΑΡΙΣΤΕΑΣ για συλλογή βασιλικού πολτού.
Χρήστος Αντωνόπουλος
Λουτρό Λάρισας
6978694848

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016